Na een succesvolle eerste editie in 2021, organiseert Lionsclub De Bommelerwaard ook in 2022 in samenwerking met Bistro In Petto een hele gezellige toertocht voor iedereen die mee wil doen. Met dit jaar een afwisselende route van ca. 100 km met verrassende wendingen door het Gelderse en Brabantse land, maar nu naar de andere kant. Dus oud-deelnemers uit 2021 krijgen dit jaar weer een geheel andere route voorgeschoteld. 

Regionaal georiënteerde goede doelen

De opbrengst van de Lions toertocht komt ten goede aan een of meerdere regionaal georiënteerde goede doelen. Op dit moment zijn we nog aan het ophalen waar de nood het hoogst is en dus het effect van het doneren van de opbrengst het grooste effect heeft. Een doel dat we in ieder geval hierbinnen willen laten vallen is het Bommelerwaardse fietsenproejct van Elliz in Company, waarbij begeleid oude fietsen worden opgeknapt. 

Bourgondisch karakter

Het Bourgondische karakter van de tocht heeft te maken met de catering op de dag. Zo staat er onderweg een bourgondisch lunchbuffet klaar voor de deelnemers bij een restaurant aan het water onderweg en is er na binnenkomst van de toertocht een uitgebreide Bourgondische BBQ geregeld door Bistro In Petto in Rossum.

De gouden V-snaar

Natuurlijk is deze toertocht geen wedstrijd en een puur recreatieve tocht waar genieten van de mooie omgeving en het goede doel een steuntje in de rug geven voorop staat. Toch hebben we gemeend om een soort klassementje op te gaan maken waarbij de deelnemers aan de tocht mee kunnen dingen naar de Gouden V-snaar. Ook zijn er ludieke andere prijzen. In het routeboek staan bij diverse punten onderweg vragen die je gaat beantwoorden. Een jury bepaalt aan het eind van de dag wie de antwoorden het beste heeft ingevuld en daarnaast is er nog een leuke beloning voor de leukste, origineelste en meest opvallendste. In het routeboek staat dit verder uitgelegd.

Deelnemen

In totaal kunnen maximaal 60 equipes meedoen aan deze goed georganiseerde toertocht. Er wordt gestart in de ochtend tussen 09.30 en 11.00 uur. In totaal is de tocht ca. 100 km lang en de ingeschatte tijd van de tocht is ca. 5 uur. Dat is inclusief de tijd voor een drankje onderweg of stop bij een bezienswaardigheid en de lunchtijd bij het restaurant. Het gaat bij de tocht om het genieten van de mooie omgeving en dus zeker niet om snelheid of behendigheid. Volgens de 'bolletje-pijltje' methode wordt de route helder in het routeboek dat je meekrijgt aangegeven. Ook zijn weer een aantal leuke ruststops onderweg aangegeven die naar eigen behoefte kunnen worden bezocht.

Aanmelden/inschrijven

Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar Lionsclubdebommelerwaard@gmail.com waarin je aangeeft met hoeveel personen je deelneemt (minimaal 2; een bestuurder en een routelezer). Daarnaast maak je vooraf het bedrag over op een speciaal rekeningnummer (NL89 Rabo 0930 0121 43) van Lionsclub De Bommelerwaard.

De deelnamekosten aan de toertocht zijn € 75,- per persoon. Kinderen tot 10 jaar: 50% korting. Je doet met minimaal 2 personen mee (bestuurder en kaartlezer). Maar je kunt ook met meer dan 2 personen meedoen.
Het deelnamebedrag is inclusief:

  • koffie met gebak in de ochtend bij aanmelding bij In Petto
  • rallyschildje per auto
  • het routeboek
  • een smaakvolle Foodybag per persoon voor onderweg
  • het lunchbuffet bij restaurant onderweg
  • een gezellige BBQ na afloop*

* exclusief drankverbruik tijdens en na de BBQ.

De inschrijving is pas definitief wanneer het bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL89 Rabo 0930 0121 43, t.n.v. Lionsclub De Bommelerwaard. Vermeld bij de betaling duidelijk je naam + ‘Toertocht Lions’. Na definitieve inschrijving ontvang je van ons een bevestiging in de mail met verdere instructies voor op de dag.

Extra sponsorbedrag voor het regionaal georiënteerde goede doel

Naast de inschrijvingskosten willen we je vragen om, als je dat wilt, ook een bedrag mee te storten ten gunste van het goede doel. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Je bepaalt zelf uiteraard de hoogte van het bedrag. Bedankt alvast voor jullie gulle giften!

Alvast een voorproefje zien? Bekijk het filmpje van afgelopen jaar waarbij je een goede indruk krijgt van het evemenent.