02/10/2017

Het is een daverend succes geworden. Maanden van voorbereiding en een geoliede samenwerking tussen Lions, Rotary, Cambium College en de Hussein Foundation.

Het resultaat is een druk bezette avond; een volle aula met deelnemers en publiek. In totaal 123 deelnemers hebben zich ingeschreven in verschillende categorieën.

Anouchka van Miltenburg

Het dictee werd voorgelezen door niemand minder dan Anouchka van Miltenburg, voormalig kamervoorzitter en lid van de Tweede Kamer. De jury werd gevormd door de burgemeesters Albert van den Bosch en Henny van Kooten. Onder leiding van juryvoorzitter Ton den Boon die eindredacteur is van de Dikke Vandale.

Iedereen heeft genoten van het indrukwekkende dictee dat geschreven is door Jan Buylinckx, streekarchivaris in de Bommelerwaard. Hij werd hierbij ondersteund door Hans Flamman, voormalig rector van het Cambium College en Ton den Boon.

Verrassend hoge opbrengst

Aan het eind van de avond werd, mede dankzij de enthousiaste sponsoren, de opbrengst bekendgemaakt van maar liefst € 6.400 dat ten goede komt aan de Hussein Foudation. Deze stichting zet zich in voor de bouw van een kinderweeshuis in Burundi.

Inmiddels wordt door Rotary en de Lionsclub besproken wanneer een volgend Groot Dictee Bommelerwaard plaats zal vinden. Want na dit succes is iedereen het erover eens: er komt een vervolg!